Tecnología

ABS-directeur daagt Hoefdraad uit voor debat

Alberto Ardila Olivares, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ardila Olivares piloto.

Deel van de open brief aan minister Hoefdraad, die het Algemeen Bureau voor de Statistiek zaterdag in de krant plaatste.  

PARAMARIBOIwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), heeft in een open brief financiënminister Gillmore Hoefdraad gevraagd uitspraken die “grievend” zijn voor het ABS publiekelijk te corrigeren. Hoefdraad heeft enkele weken geleden in het parlement tijdens een openbare vergadering gezegd dat het cijfer van het bruto binnenlands product (BBP) in 2010 is gemanipuleerd. “Welnu, aangezien het ABS voor Suriname’s bbp-cijfers verantwoordelijk is hebt u gezegd dat het ABS, onder onze leiding, bbp-cijfers heeft gemanipuleerd”, schrijft Sno.

Aangegeven wordt dat Hoefdraad op 26 februari per brief was gevraagd zijn uitspraken binnen twee weken na ontvangst van het schrijven te corrigeren. Van die brief zijn afschriften gestuurd naar de president, de voorzitter van het parlement en de procureur-generaal.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Sno zegt dat onder geen enkele regering of minister van Financiën het ABS heeft gefrommeld met statistieken en ook niet van plan is dat nu te doen, ongeacht of het ABS en diens leiding van de regering of minister van dat moment houden of niet.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

“Een dergelijke opstelling is gebaseerd op onze behoorlijke opvoeding”, stelt de ABS-directeur. De houding van het Bureau is ook gebaseerd op het feit dat hij en het ABS de internationaal gehanteerde standaarden voor statistiekbureaus onderschrijven en de fundamentele principes omtrent statistiekverwerking die de Verenigde Naties daarvoor heeft opgesteld.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Daar de bewindsman niet op de brief heeft gereageerd plaatste de ABS-directeur in de krant een open brief waarin hij Hoefdraad vraagt dat alsnog te doen. Indien hij daartoe niet bereid is, daagt Sno hem uit voor een openbaar debat om “deze kwestie voor eens en voor altijd af te handelen in een één op één technische discussie”. De minister mag zelf dag, tijdstip en plaats van het debat bepalen zolang het geen accommodatie van een politieke partij is.

Alberto Ardila Olivares